CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thanh Miện tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021
03/11/2021 08:43:35

Ngày 3/11, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và triển khai nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2021-2023. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Dương - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đ/c Nguyễn Thế Tài - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đ/c Vũ Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2021, Ban thanh tra nhân dân kiêm giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện đã xác định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ, kịp thời bám sát, phát hiện và kiến nghị với chính quyền nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm; góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giải quyết cơ bản các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tạo sự ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, làm giảm đáng kể tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp của công dân góp phần xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ hoạt động, các Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền các cấp tổng số 205 vụ việc, giảm 139 vụ việc so với nhiệm kỳ trước. Các cấp chính quyền đã giải quyết 192 vụ việc, đạt 94% so với số vụ việc kiến nghị. Trong đó, có 82 vụ việc vi phạm về đất đai, thu hồi 225 m² đất; 18 vụ việc về kinh tế; 15 vụ việc về an ninh quốc phòng; 39 vụ việc về văn hóa xã hội và 38 vụ việc thuộc các lĩnh vực khác. Việc giám sát thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật ở cơ sở là hoạt động thường xuyên của Ban thanh tra nhân dân trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Các thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn đã tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý, tham gia làm thành viên tổ hòa giải ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2021 các ban TTND đã phối hợp với Tổ hòa giải tham gia hòa giải thành công 213/252 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tá hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, thực hiện chương trình XD NTM nâng cao, trong nhiệm kỳ 2019 - 2021, các Ban TTND trong huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng đã tích cực và chủ động thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, có 161 dự án có quyết định đầu tư trên địa bàn. Qua giám sát đã xác định, có 158 công trình đầu tư đúng quy định, 2 công trình chưa đúng quy định.

 
 

 Đ/c Nguyễn Thế Tài- Phó Bí thư TT Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

 
         Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, hoạt động của Ban TTND, nhiệm kỳ 2021 - 2023. Theo đó ban thanh tra nhân dân được nhân dân bầu ra cần dựa vào dân để kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình các tầng lớp nhân dân; phát hiện kiến nghị với Đảng, chính quyền các cấp những cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng để có biện pháp xử lý. Hướng hoạt động ảnh của Ban Thanh tra nhân dân vào những nội dung bức xúc, được các tầng lớp nhân dân quan tâm, như: việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã thị trấn, việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, giải phóng mặt bằng,... Đồng thời bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc để xây dựng chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền cơ sở, với thanh tra Nhà nước và các ngành chức chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm túc và kịp thời những vấn đề do ban thanh tra nhân dân kiến nghị. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thanh tra nhân dân tại cơ sở, thì các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra nhân dân, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, điều kiện làm việc để ban thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả. Tại hội nghị, có 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 được biểu dương khen thưởng.

Hải Yến

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 22871
Trước & đúng hạn: 22811
Trễ hạn: 12
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 06:31:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0