CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng
10/06/2023 04:20:12

Những năm qua, thực hiện điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhìn chung sinh hoạt chi bộ ở các Tổ chức cơ sở đảng đã đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân chính chị ở cơ sở- nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: chi bộ là gốc dễ của đảng, chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong điều lệ Đảng. Việc đổi mới phương thức sinh hoạt là nhiệm vụ quan trọng nằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

 

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, từ đó nhằm khơi dạy tinh thần đấu tranh của đảng viên, là chìa khóa để các Đảng bộ cơ sở làm tốt nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên việc sinh hoạt chi bộ đảng ở 1 số nơi thời gian qua, vẫn còn có phần hạn chế, nội dung sinh hoạt còn chưa sâu, đảng viên còn ngại tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là 1 trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi đội ngũ đảng viên vững mạnh sẽ góp phần làm cho Chi bộ tốt. Chi bộ tốt tức là Đảng bộ mạnh. Vì vậy trách nhiệm của mỗi đảng viên phải tự rèn luyện để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nơi mình đang công tác.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ rất quan trọng để chi bộ thật sự xứng đáng là tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân.

Hoàng Nết.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 41736
Trước & đúng hạn: 41427
Trễ hạn: 14
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:14:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 8
Tháng này: 11,319
Tất cả: 165,662