AN NINH-QUỐC PHÒNG
Bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn
09/02/2022 06:36:46

Trong những năm gần đây, huyện Thanh Miện được tỉnh xác định là trung tâm đầu tư để phát triển các cụm công nghiệp, khu dân cư mới góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, huyện nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội được nâng cao. Bên cạnh sự phát triển, vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thanh Miện cũng nảy sinh những vấn đề bất cập, mâu thuẫn liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB để phát triển các công trình, dự án kinh tế, xã hội của địa phương thường phát sinh những kiến nghị, vấn đề khiếu kiện của người dân liên quan đến quyền lợi, yêu cầu được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu đảm bảo an sinh xã hội và một số hạn chế, bất cập của cấp ủy, chính quyền trong công tác thu hồi đất, đề bù GPMB từ cơ sở.

Tuy nhiên, cũng có một số quần chúng nhân dân do chưa hiểu hết các quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, đền bù GPMB theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dễ nghe theo sự kích động, lôi kéo của người khác tham gia khiếu kiện để đòi hỏi quyền lợi cho bản thân vượt quá quy định; cũng có những công dân tỏ ra am hiểu pháp luật nhưng cố tình không đồng thuận, hợp tác với cấp ủy, chính quyền, còn có biểu hiện lôi kéo người khác tham gia khiếu kiện ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội do việc tập trung khiếu kiện đông người gây ra.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Miện còn 02 điểm có vấn đề khiếu kiện liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù GPMB; trong đó, với điểm khiếu kiện liên quan đến Dự án Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng mặc dù đã được các cấp chính quyền giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục nhưng vẫn còn 28 hộ dân chưa đồng thuận, tiếp tục phát sinh đơn thư, khiếu kiện gửi các cấp; tại Dự án đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn và khu đô thị mới thị trấn Thanh Miện một số hộ dân khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện đang có đơn thư kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù, GPMB.

Công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn là công việc rất khó khăn, thường xuyên phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến khiếu kiện, có thể gây mất ANTT. Do vậy, để công tác bảo đảm ANTT trong việc thu hồi đất, đền bù GPMB, trước tiên, những cán bộ tham gia công tác phải là người am hiểu pháp luật, gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, có đề xuất tháo gỡ từng việc trên nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau” một cách công khai, minh bạch, dân chủ.

 
 

 Công an huyện làm việc vói đối tượng tuyên truyền kích động khiếu nại tố cáo 

 
         Trong thời gian tới, huyện Thanh Miện triển khai thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân khi có đất bị thu hồi và hạn chế đến mức thấp nhất việc Nhân dân không đồng thuận, có khiếu kiện vượt cấp liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù GPMB, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa các chủ trương, chính sách pháp luật, Nghị quyết Đảng bộ huyện về thu hút đầu tư, triển khai các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chính sách đất đai, thu hồi đất GPMB qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật trong nhân dân, để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

2. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện quan tâm rà soát, xây dựng 01 kịch bản chung liên quan đến quá trình, quy trình thu hồi đất, GPMB. Trong đó quy định cụ thể trình tự, thời gian các bước tiến hành, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương chủ trì và đơn vị phối hợp; đồng thời gắn trách nhiệm cho người đứng đầu và thực hiện công khai, dân chủ ngay từ ban đầu. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để chỉ đạo kịp thời.

3. HĐND huyện tham mưu, kiến nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định tăng mức giá bồi thường, thu hồi đất GPMB để hỗ trợ người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất theo quy định và phù hợp với thị trường. Đồng thời kiến nghị giá bồi thường phải được thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, toàn huyện và các địa bàn không để xảy ra việc mỗi địa phương có một mức giá khác nhau...

4. Tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đến toàn thể Nhân dân liên quan đến chủ trương triển khai thực hiện dự án của Nhà nước để việc triển khai thực hiện được thuận lợi, không phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện. Tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm rõ quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất, đền bù GPMB, chấp hành nghiêm các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không để người khác lôi kéo, xúi giục, kích động khiếu kiện vượt cấp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

5. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối ANTT, vi phạm pháp luật.

Để đảm bảo công tác thu hồi đất, đền bù GPMB được thuận lợi theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, mỗi cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn cần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là rất cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên.

         Thu An – Công an huyện Thanh Miện

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/02/2023 19:37:40)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 35
Hôm nay: 197
Tháng này: 7,844
Tất cả: 116,563