VĂN HÓA-XÃ HỘI
Chuyển đổi số là gì? Tại sao phải chuyển đổi số?
22/09/2021 02:08:35

Chuyển đổi số hiện nay đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phái triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

Hiện nay huyện nhà đang từng bước triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện”.

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ cách sống, cách làm việc truyền thống sang cách sống và làm việc mới dựa trên các nền tảng, công nghệ số (Điện toán đám mây-Cloud, trí tuệ nhân tạo-AI, dữ liệu lớn-Bigdata… các hệ thống nền tảng..), ứng dụng số (các hệ thống thông tin, phần mềm…), nguồn dữ liệu số và sự kết nối của chúng trên không gian số, từ đó tạo ra phương thức mới, những cơ hội và giá trị mới cho hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân của Chính quyền; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đời sống, văn hóa của người dân.

 
 

Tại sao phải chuyển đổi số? Chuyển đổi số hiện nay đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phái triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Chuyển đổi số là một chuỗi các hoạt động, là một quá trình hoàn chỉnh áp dụng số hóa và ứng dụng số hóa nhưng ở một cấp độ cao hơn để tạo ra phương thức, cách thức làm việc mới; là một quá trình lâu dài, phức tạp, thực hiện trong nhiều năm, bao gồm nhiều bước. Vì vậy, cần có tầm nhìn xa nhưng chia mục tiêu và lộ trình thành nhiều phần nhỏ, bước nhỏ để thực hiện. Không nên phức tạp hóa, trìu tượng hóa, nhưng cũng không được đơn giản hóa chuyển đổi số, các yếu tố tác động đến chuyển đổi số có sự liên quan mật thiết và tác động đen xen, phức tạp.

Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện chuyển đổi số, để thành công, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ và tập trung giải quyết tốt vấn đề: chuyển đổi nhận thức, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng, phát triển dữ liệu số, phát triển ứng dụng số hóa....Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành động lực lớn nhất tạo ra sự phát triển đột phá trên các mặt quản lý, kinh tế, xã hội. Chuyển đổi số sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính tổng thể và toàn diện từ Chính phủ đến các địa phương, đến từng doanh nghiệp, từng tổ chức, người dân và trong mọi lĩnh vực.

An Nhiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 64867
Trước & đúng hạn: 64857
Trễ hạn: 10
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:39:22)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 40
Tháng này: 2,157
Tất cả: 11,648