DANH BẠ ĐIỆN THOẠI-EMAIL
Danh bạ
27/08/2021 12:00:00

Danh bạ

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THANH MIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           
 

           

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI- HỘP THƯ ĐIỆN TỬ (Email)

CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRONG HUYỆN

TT

Cơ quan

Hòm thư công vụ (Email)

Điện thoại

1

Huyện ủy Thanh Miện

huthanhmien@haiduong.gov.vn

 

2

Văn phòng Huyện ủy Thanh Miện

vanphonghutm@haiduong.gov.vn

 

3

Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Miện

bantochuchutm@haiduong.gov.vn

 

4

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Miện

bantuyengiaohutm@haiduong.gov.vn

 

5

Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Miện

bandanvanhutm@haiduong.gov.vn

 

6

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Miện

uybankthutm@haiduong.gov.vn

 

7

UBND huyện

ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

8

Phòng Tài chính-KH

phongtaichinhkh.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

9

Phòng TN và MT

phongtnmt.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

10

Phòng Kinh tế-HT

phongktht.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

11

Phòng NN và PTNT

phongnnptnt.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

12

Trung tâm DV NN

trungtamdvnn.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

13

Trung tâm VHTT

trungtamvhtt.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

14

Thanh tra huyện

thanhtrahuyen.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

15

Phòng Nội vụ huyện

phongnoivu.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

16

Phòng Tư Pháp

phongtuphap.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

17

Phòng GD và ĐT

phonggddt.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

18

Phòng Văn hóa TT

phongvanhoatt.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

19

Phòng LĐTB và XH

phongldtbxh.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

20

Phòng Y tế

phongyte.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

21

Đài Phát thanh

daiphatthanh.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

22

Hạt đường bộ

hatduongbo.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

23

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử

thanhmien@haiduong.gov.vn

 

24

UBND xã Hồng Phong

hongphong.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

25

UBND xã Thanh Giang

thanhgiang.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

26

UBND xã Chi Lăng Nam

chilangnam.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

27

UBND xã Chi Lăn Bắc

chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

28

UBND xã Ngũ Hùng

nguhung.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

29

UBND xã Cao Thắng

caothang.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

30

UBND xã Tứ Cường

tucuong.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

31

UBND Thị Trấn TM

ttthanhmien.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

32

UBND xã Lê Hồng

lehong.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

33

UBND xã Đoàn Kết

doanket.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

34

UBND xã Tân Trào

tantrao.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

35

UBND xã Ngô Quyền

ngoquyen.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

36

UBND xã Hồng Quang

hongquang.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

37

UBND xã Đoàn Tùng

doantung.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

38

UBND xã Thanh Tùng

thanhtung.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

39

UBND xã Phạm Kha

phamkha.thanhmien@haiduong.gov.vn

 

40

UBND xã Lam Sơn

lamson.thanhmien@haiduong.gov.vn

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 41736
Trước & đúng hạn: 41427
Trễ hạn: 14
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:17:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 8
Tháng này: 11,319
Tất cả: 165,662