AN NINH-QUỐC PHÒNG
Cảnh giác trước hoạt động lợi dụng khiếu nại tố cáo để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch
29/06/2021 07:46:09

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước, luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện, qua đây góp phần để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện quyền làm chủ, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và cá nhân.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những hoạt động mà các thế lực thù địch, các đối tượng xấu triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý bức xúc của nhân dân về khiếu nại, tố cáo đồng thời chúng triển khai nhiều cách thức để chống phá.

Một mặt, chúng “nhiệt tình” giúp đỡ những cá nhân khiếu nại, tố cáo: đến tận nơi có vụ việc khiếu kiện, hứa giúp đỡ đòi công bằng, thậm chí “viết” hộ và gửi đơn, thư khiếu kiện, tố cáo đến các cơ quan, tổ chức, ủng hộ vật chất, tài sản, thậm chí tổ chức hướng dẫn, tập duyệt các đợt biểu tình, treo băng rôn, khẩu hiệu kích động. Chúng “cố vấn” cho nhân dân tiến hành các thủ tục khiếu kiện trên mọi lĩnh vực một cách bài bản, có tổ chức; kích động, lôi kéo đông người khiếu kiện, tiến hành một số hoạt động phức tạp bằng hình thức căng băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc, la hét, chây ì tại một số cơ quan, trụ sở chính quyền... Vô tình những người đi khiếu nại, tố cáo có thể từ người đi đòi hỏi quyền lợi trở thành người vi phạm pháp luật (với các tội danh như: Gây rối trật tự công cộng; hủy hoại tài sản; chống người thi hành công vụ; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân …).

Mặt khác, chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội, internet để tung tin giả, tuyên truyền những nội dung sai sự thật; vu khống, bôi nhọ cán bộ, lãnh đạo, tán dương các đối tượng tích cực, các đối tượng manh động …qua đó đánh lạc hướng dư luận, “củng cố” lòng tin của người dân vào những việc họ đang khiếu kiện, tố cáo là đúng; Việc này đã làm phức tạp tình hình, thiệt hại cả về tinh thần, vật chất cho người dân và xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước.

Chúng cũng thường lợi dụng tranh chấp, khiếu kiện của người dân để kích động, gây rối an ninh trật tự, đưa thông tin nhiễu, xuyên tạc sự thật về quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan chức năng từ đó “tạo cớ” xuyên tạc chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trước các diễn đàn, bạn bè quốc tế. Chúng cũng lợi dụng, kích động, lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện, thậm chí cả những người không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để tham gia các tổ chức phản động trá hình nhằm tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước mà những người tham gia không thể biết trước.

 
 

Để thực hiện đúng quyền, lợi ích chính đáng của bản thân, tránh không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng, kích động có các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật trong khiếu nại, tố cáo. Đề nghị quần chúng nhân dân:

Một là, chủ động nghiên cứu, nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nghiên cứu thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấp hành nghiêm nội quy tiếp công dân tại các địa điểm tiếp công dân; thực hiện khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục được quy định, đúng cấp giải quyết theo thẩm quyền, không khiếu kiện vượt cấp.

Hai là, Không để thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng hoạt động khiếu nại, tố cáo của bản thân để chống phá. Cảnh giác với những đối tượng lạ, những cá nhân “nhiệt tình giúp đỡ” không lý do, các luận điệu tuyên truyền mang tính kích động, xúi giục, lôi kéo tập trung đông người. Chỉ tiếp nhận, thực hiện đối với các thông tin tuyên truyền trên các kênh, phương tiện thông tin đại chúng chính thức của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; không tin, không thực hiện theo thông tin xấu, độc trên các kênh thông tin không chính thống, các thông tin chưa được kiểm duyệt của cơ quan chức năng đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, internet.

Ba là, Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động khiếu nại, tố cáo để chống phá của; Khi phát hiện các đối tượng xấu tuyên truyền, kích động, đề nghị nhân dân thông tin, trao đổi, phản ánh về cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Ngô Văn Tú- Công an huyện

TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp-Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 13
Tất cả: 1,813