TỔNG HỢP
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện phát huy truyền thống nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động Tư pháp
26/07/2023 02:54:41

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Miện được tách từ VKSND huyện Ninh Thanh năm 1996, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay đơn vị có 13 cán bộ. Những năm qua, tập thể đơn vị đã khắc phục khó khăn, liên tục đạt được những kết quả quan trọng. Hàng năm đơn vị đều được Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có các năm 2004, 2017, 2018, 2019, 2022 được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”và năm 2018, 2022 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối. Được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng 9 Bằng khen, 21 giấy khen; Được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng 2 bằng khen;Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng 21 Giấy khen; Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Miện tặng 2 giấy khen. Riêng năm 2022, tập thể đơn vị được VKSND tỉnh công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2022. Trong các phong trào thi đua, đơn vị được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 1 bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng 1 bằng khen, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng 2 giấy khen, Chủ tịch UBND huyện tặng 1 giấy khen. Đối với cá nhân: đã có 2 đồng chí được tặng bằng khen; 7 đồng chí được tặng giấy khen. Trong đợt bình xét thi đua tháng 6/2023, VKSND huyện Thanh Miện cũng được Viện KSND tối cao tặng 1 bằng khen, cùng nhiều giấy khen khác….

 
Ảnh: Tập thể cán bộ công tác tại Viện Kiểm sát huyện Thanh Miện
 
       Có được những kết quả trên là do tập thể lãnh đạo Viện KSND huyện không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác. Phối hợp với các ngành liên quan trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị và các bộ phận, Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác thi đua. Đồng thời xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và rèn luyện năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát. Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; hàng năm, Lãnh đạo đơn vị đã phân công, bố trí hợp lý cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ở các khâu công tác, đảm bảo các khâu công tác đều có kiểm sát viên chịu trách nhiệm chính. Ngay từ đầu năm công tác, Lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu, giao trách nhiệm đến từng cán bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu chi tiết và đáp ứng đúng tiến độ của năm. Đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các tin báo tố giác về tội phạm. Qua hoạt thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đơn vị đã quản lý được 32 vụ về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm sở hữu về trật tự an toàn xã hội. Đơn vị đã kiểm sát 32 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết 26 tin báo, trong đó khởi tố 22 vụ án; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt đạt 81%; Phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại 9 đơn vị Công an cấp xã ; Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra đã phát hành 9 Kết luận. Đơn vị cũng đã chủ trì và phối hợp với các ngành làm án tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp năm 2022 và bàn biện pháp phối hợp năm 2023. Ngoài ra đơn vị còn thực hành kiểm sát điều tra 33 vụ án hình sự; tỷ lệ giải quyết án tại Cơ quan điều tra đạt 87% ; Thực hành kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 28 vụ; kiểm sát xét xử 38 vụ án hình sự; Làm tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Kiểm sát việc giải quyết hơn 200 vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát hơn 400 việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.... Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào giữ vững ANCT- TTATXH, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2023) và để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, Viện KSND huyện Thanh Miện tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 179 của VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, mỗi kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện KSND huyện Thanh Miện xác định phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân huyện nhà.

Hoàng Nết
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 41736
Trước & đúng hạn: 41427
Trễ hạn: 14
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:09:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 8
Tháng này: 11,319
Tất cả: 165,662