GIÁO DỤC-Y TẾ
Thanh Miện coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
09/11/2021 02:31:50

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương, thời gian qua Huyện nhà luôn chú trọng, quan tâm, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn đạt hiệu quả, bước vào năm 2021, UBND huyện đã kịp thời kiện toàn lại Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, xây dựng lại quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên hội đồng cấp huyện phụ trách các lĩnh vực, địa bàn cụ thể trong công tác PBGDPL; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn lại toàn bộ hoạt động của tổ hòa giải cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cho phù hợp với thực tế. Đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn huyện. Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã linh hoạt chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan, đoàn thể chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn cơ sở như thông qua: Cổng thông tin điện tử của huyện, xã; Các nhóm zalo; Tuyên truyền qua các hoạt động hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật, tủ sách pháp luật…Đặc biệt là tuyên truyền qua hệ thống Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã thị trấn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến hết tháng 8/2021 Đài phát thanh huyện đã phối hợp thực hiện được hơn 80 chuyên mục pháp luật và đời sống, chuyên mục An toàn giao thông với nhiều nội dung, tình huống về pháp luật. Nội dung tuyên truyền đa dạng, tập trung vào tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện. Đối với Đài truyền thanh các xã thị trấn cũng đã duy trì và thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân trong huyện.

Thanh Miện là huyện thuần nông, trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng đã làm nảy sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhất là tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn. Để góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành liên quan như Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường… tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt của tổ chức Hội, thông qua các hội thi sân khấu hóa, qua các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật…. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã phối hợp trợ giúp pháp luật miễn phí cho hội viên nông dân tại 6 cơ sở, bao gồm: Tân Trào, Ngô Quyền, Đoàn Kết, Lê Hồng, Lam Sơn và Đoàn Tùng, thu hút gần 700 hội viên tham gia…Ngoài ra Hội cũng đã phối hợp mở lớp tuyên truyền kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, VSATTP, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền hội viên không đốt pháo nổ.... Qua đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân có những chuyển biến tích cực, số đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân có chiều hướng giảm, hiểu biết pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân ngày được nâng lên góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm" Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật".

 
 

Hiện nay Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện có 28 thành viên. Đối với cấp xã- thị trấn có 286 thành viên. Số tuyên truyền viên cấp xã là 182 người, trong đó số người tham gia phổ biến GDPL trực tiếp là 167 người. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã cấp phát được 3.302 bản số liệu tuyên truyền phổ biến GDPL. Với chức năng là cơ quan tham mưu, Phòng tư pháp huyện đã chủ động tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đôn đốc các ngành thành viên và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân được 91 cuộc với trên 6 nghìn lượt người tham gia học tập pháp luật, thông qua nhiều hình thức. Ngoài ra các xã thị trấn còn tổ chức tham gia được 22 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 1.000 lượt người tham dự. Trên địa bàn huyện cũng đã kiện toàn 83 tổ hòa giải với sự tham gia của 665 hoà giải viên. Chất lượng tổ viên các tổ hoà giải ngày được nâng cao về nhận thức cũng như năng lực thực thi công việc. 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức hoà giải thành 43/54 vụ việc, đạt 79% số vụ việc....

Bằng tất cả các biện pháp và hình thức tuyên truyền pháp luật được các ngành, các cấp huyện nhà áp dụng tổ chức, lồng ghép hiệu quả, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng; đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

An Nhiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 22871
Trước & đúng hạn: 22811
Trễ hạn: 12
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/06/2023 08:46:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 17
Tháng này: 10,175
Tất cả: 151,762