CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
77 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)
31/08/2022 12:00:00

Bản hùng ca của mọi thời đại cho dân tộc Việt nam và những người yêu chuộng hòa bình

Cách đây 77 năm, ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới của dân tộc Việt Nam. Đây còn là đỉnh cao của ý chí quật cường, tầm cao trí tuệ trong lịch sử đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Bản tuyên ngôn lịch sử nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều được sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống sung sướng và quyền tự do”. Bản tuyên ngôn cũng khẳng định “nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Điều không ai có thể phủ nhận là thời gian càng lùi xa, thì tầm vóc, ý nghĩa ngày trọng đại lịch sử của dân tộc ấy càng tỏa sáng những giá trị bất diệt. Từ mùa thu tháng tám năm 1945 ấy, đất nước ta bước sang trang sử mới. Những người dân lam lũ, đói nghèo với vũ khí thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, đòn càn, giáo mác đã nhất tề vùng dạy theo tiếng gọi của Việt Minh lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến, nhấn chìm bè lũ cướp nước, bán nước, đưa Việt Nam từ một nước nô lệ bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân- phong kiến xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng thời khắc ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình với hình ảnh vị cha già của dân tộc- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người. Sự thật không ai có thể phủ nhận được, đó là: thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một nhà nước của Dân, do dân, vì dân đã được thể hiện rõ không chỉ trong đấu tranh giữ nước và dựng nước mà từ chính những bài học thực tiễn phong phú trong suốt 77 năm qua.

 
 
Cách mạng tháng 8 năm 1945 

 

         Phát huy các bài học của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà luôn phát huy tinh thần, sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vững bước tiến lên; tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó kinh tế luôn ổn định và giữ mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm, chính trị giữ vững.... góp phần đưa huyện nhà ngày càng phát triển và bền vững.

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ chính trị năm 2022, chúng ta càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 77 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH- HĐH Đất nước, để xây dựng quê hương Thanh Miện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tinh thần bất khuất của Ngày Quốc khánh 2-9 bất diệt. Hào khí và ngọn lửa truyền thống của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi thắp sáng đường chúng ta đang đi.

Hoàng Nết.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 11191
Trước & đúng hạn: 11123
Trễ hạn: 10
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 14:09:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 12
Hôm nay: 144
Tháng này: 20,530
Tất cả: 134,375