THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Biển số định danh: có gì mới?
11/08/2023 12:00:00

Từ ngày 15/8/2023, Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số được cấp theo hình thức bấm số ngẫu nhiên hoặc trúng đấu giá và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh).

 

         Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức, theo mã số thuế hoặc quyết định thành
lập.

Khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe), trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc hư hỏng thì chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp lại cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận quyền sở hữu xe). Biển số định danh đó được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24 thì thực hiện thu hồi lại biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Hoàng Nết.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 41736
Trước & đúng hạn: 41427
Trễ hạn: 14
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 04:08:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 8
Tháng này: 11,319
Tất cả: 165,662