AN NINH-QUỐC PHÒNG
Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận trên không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá Đảng, Nhà nước
24/12/2021 07:36:54

Tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Tuy nhiên ở bất kỳ quốc gia nào, tự do ngôn luận cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật nhằm tránh hiện tượng bị lợi dụng, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đến đạo đức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

         Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội đã trở thành công cụ để mọi cá nhân, tổ chức thể hiện quyền tự do ngôn luận. Lợi dụng việc trên, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” với nước ta, trong đó các đối tượng tập trung vào một số hoạt động cơ bản sau:
Một là, lợi dụng những sơ hở, hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo trong thực hiện chính sách, pháp luật để đăng tải các bài viết, đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan gây hoang mang dư luận nhằm phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa.
Hai là, chúng triệt để lợi dụng những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, những vấn đề phức tạp về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia, đặc biệt là trên biển Đông và tình hình COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, có thể còn kéo dài để đưa lên mạng internet những thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống, xấu, độc hại hòng thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta.
Ba là, ra sức tuyên truyền, cổ vũ, cường điệu hóa “các giá trị” dân chủ tư sản, các quan điểm của phương Tây về tự do ngôn luận, tự do báo chí rồi phát tán qua internet, mạng xã hội làm cho mọi người hiểu lầm rằng “tự do ngôn luận” là một quyền tuyệt đối; từ đó cổ súy các phần tử bất mãn, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng quyền tự do ngôn luận để hoạt động tích cực, quyết liệt hơn.
Bốn là, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí với các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế để các nước này đưa ra Nghị quyết bất lợi cho nước ta; lôi kéo, mua chuộc các phần tử chống đối, cơ hội chính trị, số phóng viên báo chí tha hóa, biến chất tăng cường viết bài xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí” rồi tán phát trên mạng xã hội,
internet…
 
         Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, internet; đề cao tinh thần cảnh giác trước thông tin không chính thống, thông tin nhạy cảm; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực tự phân tích, sàng lọc thông tin, tích cực tham gia phản bác những thông tin xấu, độc trên môi trường mạng để hình thành thói quen hành xử tích cực trên môi trường mạng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu vu cáo, xuyên tạc các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam của các thế lực thù địch; vì lợi ích của đất nước, của nhân dân ta.
         Anh Cương – Công an huyện Thanh Miện
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
87.7%
Số hồ sơ xử lý: 1736
Trước & đúng hạn: 1736
Trễ hạn: 3
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:44:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 11
Hôm nay: 64
Tháng này: 1,599
Tất cả: 15,719